ARCTIC GAME

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

Andreas Waleij och Tim Leinert på Arctic Game, är två av initiativtagarna till den nya aktiviteten. De hoppas att spelstudiorna i regionen kommer att ha nytta av den här typen av evenemang.

– Vår strävan är att dessa expertseminarier ska vara mycket praktiska, så att deltagarna kan tillämpa kunskapen direkt i sina dagliga uppgifter. Och att de täcker olika områden som affärsutveckling, speldesign, produktion, publicering och community management, säger Tim Leinert, affärsutvecklare och projektledare på Arctic Game.

Det första expertseminariet kommer att hållas i både Umeå och Skellefteå, lett av spelveteranen Luis Cascante (Ubisoft, EA, King, Star Stable, Toca Boca och Rovio). Allt handlar om detaljer och finesser i liveservicespel, att utveckla en spelarcentrerad upplevelse från inkubation till att hitta marknadspassform och mogna spelet. Livespel har blivit en avgörande strategi i spelutveckling för att få folk att spela mer regelbundet och för att få högre engagemang – vilket är tydligt i titlar som Helldivers II och Brawl Stars.

Under våren kommer det även att hållas en Arctic Game Masterclass i Skellefteå på temat Motion Capture och Extended Reality (XR), datumet är dock inte fastställt än. Förutom detta är en serie expertseminarier, både på plats och digitalt, planerade under det kommande året. Dessa kommer att hållas i Arctic Game-städerna Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Arctic Game är ett regionalt spelkluster som drivs av Skellefteå Science City. Klustret arbetar med att skapa en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.