Skellefteå Science Park

Stärkt samverkan kring högre utbildning - Akademi Norr flyttar in på Skellefteå Science Park

Akademi Norr är den första aktören med huvudsakligt fokus på akademiska institutioner att etablera sig på Skellefteå Science Park. I och med detta stärks även Campus Skellefteå som en nod för ökad samverkan kring innovation, högre utbildning och kompetensförsörjning. 

Stärkt samverkan kring högre utbildning - Akademi Norr flyttar in på Skellefteå Science Park

Akademi Norr stärker konkurrenskraften och kompetensförsörjningen i norra Sverige genom att skapa samarbeten mellan företag, universitet, yrkeshögskolor och lärcentrum i Västerbottens-, Norrbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.

Genom att kartlägga kompetensbehovet och utveckla anpassade utbildningar skapar de möjligheter till utbildning på orter där människor bor. Detta innebär att arbetskraften kan bo kvar där kompetensen behövs, samtidigt som arbetet bidrar till att säkra näringslivets innovativa tillväxt.

- Vi jobbar för att hitta flexibla och anpassade lösningar som bidrar till kompetensförsörjningen i vår del av landet. Det innebär bland annat att vi lyssnar in företagens behov och låter dem påverka vilka utbildningar som ska finnas i regionen, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr. 

Många företag har liknande kompetens- och rekryteringsbehov. Genom Akademi Norr slås behoven ihop och resulterar i kvalificerade utbildningar. På så sätt får fler möjlighet till högre utbildning och livslångt lärande som matchar kompetensbehoven.

- Kommande år står norra Sverige inför kraftigt ökat kompetensbehov, bristen på arbetskraft är ett av samhällsomställningens största hinder. Kopplat till etableringarna av de gröna industrierna ser vi kringeffekter hos såväl underleverantörer som branscher utanför industrierna, exempelvis vård, skola, omsorg där det handlar om tusentals nya arbetstillfällen, säger Anna Mård, VD Skellefteå Science City. 

Samhällsomställningen i norra Sverige ställer stora krav på att akademi, näringsliv och offentlig sektor ökar sin samverkan. Det stora geografiska område som Akademi Norr verkar över har visat sig vara en unik styrka för att bidra till det.

-  Om vi ska klara utmaningen kring kompetensförsörjning så är det en förutsättning att flera verksamheter går samman över kommun- och länsgränser för att lösa problemen tillsammans, säger Martin Bergvall.

Om Akademi Norr
Akademi Norr är ett kommunalförbund där kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele har gått samman. Genom strategisk samverkan över kommun- och länsgränser skapar de anpassade utbildningar på högre nivå som matchar näringslivets kompetensbehov och har en avgörande roll för norra Sveriges tillväxt och innovationskraft.

Akademi Norrs innovativa arbetssätt kring kompetensförsörjning har bland annat lyfts på Spaningen.se som ägs av RISE (Research Institutes of Sweden) och belyser aktuella frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och livslångt lärande.

Vid frågor, vänligen kontakta martin.bergvall@akademinorr.se eller sara.kandel@akademinorr.se 


Om Skellefteå Science Park
Skellefteå Science Park är en plattform för möten och samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Här möts människor över branschgränser, kulturer, områden och kunskap. Tillsammans skapar vi förutsättningar för företag, produkter och tjänster att växa med syfte att accelerera utvecklingen av en mer hållbar och innovativ region. 

Vill du veta mer om Skellefteå Science Park
Välkommen att kontakta Pernilla Lindmark 

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.