Skellefteå Science Park

Stärkt samverkan kring högre utbildning - Akademi Norr flyttar in på Skellefteå Science Park

Akademi Norr är den första aktören med huvudsakligt fokus på akademiska institutioner att etablera sig på Skellefteå Science Park. I och med detta stärks även Campus Skellefteå som en nod för ökad samverkan kring innovation, högre utbildning och kompetensförsörjning. 

Stärkt samverkan kring högre utbildning - Akademi Norr flyttar in på Skellefteå Science Park

Akademi Norr stärker konkurrenskraften och kompetensförsörjningen i norra Sverige genom att skapa samarbeten mellan företag, universitet, yrkeshögskolor och lärcentrum i Västerbottens-, Norrbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.

Genom att kartlägga kompetensbehovet och utveckla anpassade utbildningar skapar de möjligheter till utbildning på orter där människor bor. Detta innebär att arbetskraften kan bo kvar där kompetensen behövs, samtidigt som arbetet bidrar till att säkra näringslivets innovativa tillväxt.

- Vi jobbar för att hitta flexibla och anpassade lösningar som bidrar till kompetensförsörjningen i vår del av landet. Det innebär bland annat att vi lyssnar in företagens behov och låter dem påverka vilka utbildningar som ska finnas i regionen, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr. 

Många företag har liknande kompetens- och rekryteringsbehov. Genom Akademi Norr slås behoven ihop och resulterar i kvalificerade utbildningar. På så sätt får fler möjlighet till högre utbildning och livslångt lärande som matchar kompetensbehoven.

- Kommande år står norra Sverige inför kraftigt ökat kompetensbehov, bristen på arbetskraft är ett av samhällsomställningens största hinder. Kopplat till etableringarna av de gröna industrierna ser vi kringeffekter hos såväl underleverantörer som branscher utanför industrierna, exempelvis vård, skola, omsorg där det handlar om tusentals nya arbetstillfällen, säger Anna Mård, VD Skellefteå Science City. 

Samhällsomställningen i norra Sverige ställer stora krav på att akademi, näringsliv och offentlig sektor ökar sin samverkan. Det stora geografiska område som Akademi Norr verkar över har visat sig vara en unik styrka för att bidra till det.

-  Om vi ska klara utmaningen kring kompetensförsörjning så är det en förutsättning att flera verksamheter går samman över kommun- och länsgränser för att lösa problemen tillsammans, säger Martin Bergvall.

Om Akademi Norr
Akademi Norr är ett kommunalförbund där kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele har gått samman. Genom strategisk samverkan över kommun- och länsgränser skapar de anpassade utbildningar på högre nivå som matchar näringslivets kompetensbehov och har en avgörande roll för norra Sveriges tillväxt och innovationskraft.

Akademi Norrs innovativa arbetssätt kring kompetensförsörjning har bland annat lyfts på Spaningen.se som ägs av RISE (Research Institutes of Sweden) och belyser aktuella frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och livslångt lärande.

Vid frågor, vänligen kontakta martin.bergvall@akademinorr.se eller sara.kandel@akademinorr.se 


Om Skellefteå Science Park
Skellefteå Science Park är en plattform för möten och samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Här möts människor över branschgränser, kulturer, områden och kunskap. Tillsammans skapar vi förutsättningar för företag, produkter och tjänster att växa med syfte att accelerera utvecklingen av en mer hållbar och innovativ region. 

Vill du veta mer om Skellefteå Science Park
Välkommen att kontakta Pernilla Lindmark 

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.