Accelerate Skellefteå

Acceleratorprogram inom energi växlar upp med nya internationella storbolag

Efter höstens lyckade pilotomgång av acceleratorprogrammet Accelerate Skellefteå breddas nu erbjudandet ytterligare. Till teamet ansluter Boliden och Data Ductus för att tillsammans med Skellefteå Kraft attrahera ny innovationskraft till regionen. Det nya partnerskapet stärker programmets expertis och ger startups från hela Europa möjligheten att växa och utvecklas i Skellefteå.

Acceleratorprogram inom energi växlar upp med nya internationella storbolag

I årets program av Accelerate Skellefteå ligger fokuset på att identifiera lösningar som kan introduceras på marknaden i närtid och som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp inom bl a industrin och inom transportsektorn.

– Det känns helt rätt att vi nu tar nästa steg och vidareutvecklar förra årets lyckade program. Tillsammans med årets programpartners Boliden Rönnskär och Data Ductus är vår ambition att identifiera morgondagens hållbara energilösningar, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig för forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft och fortsätter:

– Vi arbetar alla löpande med att utveckla nya och attraktiva lösningar som kan bidra till våra kunders behov så vi ser samarbetet som något naturligt. Nytt för i år är att vi kan vidareutveckla programmet tillsammans med Skellefteå Science City vilket vi ser ytterligare stärker Skellefteå som platsen där morgondagens hållbara gröna lösningar kan utvecklas, säger Ann-Christine.

Utveckla Skellefteås ekosystem inom energi
Accelerate Skellefteå är ett acceleratorprogram som har utvecklas i samarbete med Skellefteå Kraft, EIT InnoEnergy och Skellefteå Science City. Syftet med programmet är att ge startups med idéer inom energiförvaring, mobilitet och elektrifiering möjlighet att vidareutveckla sina idéer tillsammans med världsledande företag i Skellefteå, samtidigt som det bidrar till att öka innovationstakten i de befintliga industrierna.

– Skellefteå är i fokus för Europas gröna energiomställning och Accelerate Skellefteå är ett viktigt initiativ för att utveckla Skellefteå ekosystem inom energi. I förlängningen tror vi att programmet kommer leda till att nya hållbara energilösningar utvecklas i Skellefteå som sedan kan nå ut på en global marknad, säger Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy Scandinavia.

 

Skellefteå är i fokus för Europas gröna energiomställning och Accelerate Skellefteå är ett viktigt initiativ för att utveckla Skellefteå ekosystem inom energi.

 

För Accelerate Skellefteås partnerföretag innebär programmet en möjlighet att förädla och utveckla innovationsprocessen inom den egna organisationen. Boliden Rönnskär, vars långsiktiga klimatmål är att producera metaller med ett lågt koldioxidavtryck, jobbar aktivt med att hitta nya lösningar för att nå målet att minska sin CO2-intensitet med 40% till 2030.

– Genom Accelerate Skellefteå ser vi möjligheten att scanna av den europeiska marknaden på nya innovativa teknologier för att hitta sätt att påskynda den processen, säger Karin Ahnqvist, Corporate responsibility Manager Boliden Rönnskär.

Data Ductus driver sedan tidigare innovationsutveckling genom egna inkubatorer men ser stora fördelar med att jobba branschöverskridande för att accelerera ännu fler innovativa lösningar inom hållbarhet.

– På Data Ductus brinner vi för hållbarhet i ett större perspektiv. Den gröna energiomställningen känns självklar att bidra till, men också innovationer som generellt sett förbättrar förutsättningarna för oss människor i ett längre perspektiv. Hållbara relationer och hållbara IT-lösningar blir våra ledord i Accelerate Skellefteå, säger AnnaCarin Falkman, Head of BU IoT/ IT på Data Ductus.

 

I juni kommer Accelerate Skellefteå gå ut men en öppen utlysning nationellt och i hela Europa. Intresserade startups är då välkomna att ansöka till programmet som startar till hösten. Mer information finns på Accelerate Skellefteås webbsida. www.accelerateskelleftea.comFAKTA:

Accelerate Skellefteå erbjuder startups med ideer inom energiförvaring, mobilitet och elektrifiering att delta i utvecklingsprogrammet. Första omgången av Accelerate Skellefteå ägde rum under hösten 2020. Konceptet Accelerate Skellefteå har utvecklats i samarbete med Skellefteå Kraft, EIT InnoEnergy och Skellefteå Science City. 

​Utlysningen för programmet 2020 resulterade i att det kom in 42 ansökningar från över 20 länder. Fem företag valdes ut och ingick sedan under hösten i ett tolv veckor långt program genom vilket det fick möjlighet att utveckla sina affärsideer tillsammans med coacher från Skellefteå Kraft.

www.accelerateskelleftea.com/

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.