Skellefteå Science City

60 miljoner beviljade till projekt ledda av Skellefteå Science City

Fler möjligheter till kunskapsöverföring, stöd för hållbart företagande och främjad samverkan med akademi och forskningsinstitut. Så bidrar de senaste beviljade projekten bland annat att skapa förutsättningar för nya innovationer, produkter och tjänster inom energi- och spelindustrin.

60 miljoner beviljade till projekt ledda av Skellefteå Science City

Skellefteå Science City har blivit beviljade de två projekten Innovationskraft för grön omställning och Game Attraction North av Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland. Projekten, som möjliggör fortsatt regional utveckling, stärkt spelbransch och främjande av den gröna industriella omställningen, har en sammanlagd budget på 60 miljoner SEK. 

Gemensamt syftar projekten till att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos små- och medelstora företag i norra Sverige. Genom att skapa fler möjligheter för kunskapsöverföring, hållbart företagande och främja samverkan med akademi och forskningsinstitut, industriella aktörer och andra parter, avser projekten att stärka förutsättningarna för nya innovationer, produkter och tjänster.

- Dessa projekt möjliggör vårt arbete med fortsatt regional utveckling, stärkt spelbransch och främjande av den gröna industriella omställningen. Med en sammanlagd budget på 60 miljoner SEK kommer vi att skapa fler förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos små- och medelstora företag i norra Sverige, säger Anna Mård, VD på Skellefteå Science City. 

Projektet Innovationskraft för grön omställning förstärker det befintliga samarbetet inom North Sweden Cleantech men täcker nu hela det geografiska området Sundsvall till Luleå. Målet är bland annat att synliggöra och tillgängliggöra innovationsmiljöer och testbäddar som bidrar till stärkt förmåga att utveckla innovativa tjänster och produkter.

Projektet Game Attraction North avser att främja etablerandet av fler spelrelaterade företag i norra sverige, samt öka innovationskraften hos befintliga bolag. Projektet syftar även till att stötta branschen mot ett mer hållbart företagande samt främja samarbeten med nya sektorer, branscher och aktörer.

Innovationskraft för grön omställning
Projektägare är Skellefteå Science City och övriga parter är Arctic Business, BizMaker, Piteå Science Park, RISE Processum, Umeå kommun och Uminova Innovation.

Projektet pågår mellan 20230107-20261031 och den totala budgeten är ca 27 miljoner SEK. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, RISE Processum, Arctic Business, BizMaker, Uminova Innovation, Piteå Science Park, Skellefteå Science City, PiteEnergi, Övik Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommunföretag och Vakin.

Game Attraction North
Projektägare är Skellefteå Science City och övriga parter är Umeå Kommun, Luleå Business Region och Boden Business Park.

Projektet pågår mellan 20230807-20261002 och den totala budgeten är ca 32 miljoner SEK. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå Kommun och Boden Business Park.

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.