Innovationscheckar

Tre snabba om immateriella tillgångar

Missade du vårt senaste lunchevent, Talk in the Park på temat immateriella tillgångar? Vi bjuder på tre snabba kring ämnet! 

Tre snabba om immateriella tillgångar

Torsdag den 1 juni bjöd vi in till en lunchföreläsning om immateriella tillgångar. Under föreläsningen berättade vi om möjligheten att ta del av 100 000 sek i form av innovationscheckar. Därefter fick vi djupare förståelse för immateriella tillgångar tack vare vår upphandlade expertkonsult Zacco.

Missade du lunchen? ingen fara, här kommer 3 snabba på ämnet:

Vad är IP och immateriella tillgångar?

- IP står för Intellectual Properties och avser registrerade tillgångar, exempelvis patent, designskydd och upphovsrätt. Immateriella tillgångar avser värdefulla resurser som saknar en fysisk form, exempelvis design, avtal, varumärken, affärsstrategisk information etc. Generellt består företagets värden idag av cirka 80-90% av immateriella tillgångar. 

Vad är en IP-strategi?

- Ingen IP-strategi är den andra lik eftersom den utgår från företagets allmänna affärsplan och strategi. IP-strategin identifierar den immaterialrätt som finns inom bolaget och ger insikt om hur dessa bör användas och skyddas. På detta sätt kan IP-strategin visa på strategiska möjligheter där era immateriella tillgångar kan öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Hur och varför bör företag skydda sina immateriella tillgångar? 

- Genom att skydda sina immateriella tillgångar ser du till att ingen annan kan nyttja eller tjäna på det du tagit fram. Det gör du exempelvis genom att skriva avtal, upphovsrätt, designskydd, registrera varumärke eller ansöka om patent. Ett tips är att köpa ett domännamn tidigt i processen när du registrerar ett nytt företag eller varumärke. Ett domännamn är i sig ingen immaterialrätt, däremot är det ofta strategiskt viktigt för varumärket och det kan därför bli dyrt att köpa lös om någon annan hinner köpa domännamnet innan dig.

➔ Vill du veta ännu mer, eller är du intresserad av att ta fram en IP-strategi med hjälp av Zacco? Läs mer och lämna en intresseanmälan här, eller hör av dig till Josefin!

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.