17 Mar 2020

#backaskellefteå - för ett fortsatt levande, innovativt och framåtsträvande Skellefteå

Tillsammans med bland annat Hello Future, Visit Skellefteå, Norma Coffee House och Fotograf Jonas Westling har vi skapat initiativet #backaskellefteå. Syftet är att backa, stötta och utveckla Skellefteås företagsklimat och näringsliv genom krisen som Covid-19 innebär.

Vårt mål på Skellefteå Science City har alltid varit att utveckla innovativa mötesplatser och skapa kanaler för samarbeten. I det arbetet hör utmaningar till. Coronaviruset är en stor utmaning för vårt samhälle och slår hårt mot hela företagskedjan. Vi har alla ett ansvar att följa myndigheternas rekommendationer och visa hänsyn gentemot varandra utifrån den information som ges. Detta innebär också att vi bär ett gemensamt ansvar för att hitta nya vägar som tillåter det lokala näringslivet att fortsätta verka. 

#backaskellefteå är ett gemensamt initiativ där vi tillsammans kan diskutera nya möjligheter, idéer och lösningar för att stötta Skellefteås verksamheter genom krisen.

Avboka inga möten utan sträva istället efter att bli expert på att hålla dem digitalt. Ta med maten hem, handla av de lokala butikerna, visa intresse för de event och arrangemang som just nu flyttas till hösten. Hitta nya lösningar, samarbetsvägar och dela med dig av dem genom taggen så att andra också kan hjälpa till och bidra.

Att stoppa smittspridning betyder inte att stoppa vardagen eller livet - välkommen till gruppen för ett fortsatt levande, innovativt och framåtsträvande Skellefteå. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Back to news