05 Jun 2019

Välkommen till Skellefteå, EIT InnoEnergy!

Nu har vi tagit i hand för samarbete. Bo Normark, tematisk ledare och batteriexpert på InnoEnergy, och jag!
InnoEnergy är innovationsmotorn för hållbar energi i Europa och stöds av EIT, European institute of innovation and technology. De har sju lokalkontor i Europa. Nu öppnar de det åttonde i Skellefteå!

 

 

Sedan starten 2011 har InnoEnergy stöttat närmare 300 startup-företag och ett hundratal innovationsprojekt som sysslar med energi och el. De har satsat mer än 400 miljoner euro i innovationsaktiviteter och hjälpt startup-företagen att få fram 160 miljoner euro i extern finansiering. 

InnoEnergy har höga målsättningar, bland annat dessa:
”Establish Skellefteå as an educational centre for battery storage skills”Bli den accelerator för kompetensutveckling och kompetensförsörjning som behövs för Northvolt-etableringen och den ”nyindustrialisering” som följer med den enorma etableringen. Lägg därtill det ekosystem för både startups och scaleups som InnoEnergy förfogar över.

Slutsatsen är att den klustersatsning på energi som vi precis börjat jobba med har fått den allra bästa start den kan få. Jag är otroligt stolt över att få jobba i en kommun med en sådan målbild och med det samarbete som finns här. Näringslivskontoret och Skellefteå Kraft är de andra två aktörerna som gjort detta möjligt så tack Bengt, Patrik, Fredrik med flera!

Skellefteå Science City samarbetar nu operativt med TVV, Vinnova, Rise, Energimyndigheten, Innoenergy och IVA. Allt för att öka innovationskraften i regionen. Eller som vi valt att kalla det: Cultivating the innovation landscape!

För mer information om InnoEnergy, se www.innoenergy.se

/Johnny Högberg, VD Skellefteå Science City

Back to news